Lisa SpoonauerLisa Spoonauer
Lisa Spoonauer
LisaSpoonauer لیزا اسپوناور

دانلود فیلمهای لیزا اسپوناور (Lisa Spoonauer)

Add to Watchlist

Clerks 1994

92 دقیقه

با زیرنویس

Clerks Poster
Rating
221K
70
نمره منتقدین

وقتي «دانته هيکس» (اوهالوران) مجبور مي شود در روز استراحتش، شيفت فروشندگي را در «کوييک استاپ» به عهده بگيرد، سعي مي کند - اگرچه با اکراه - وظيفه ي فروشندگي کم اجر خود را با قابليت هر چه تمام تر انجام دهد. در همين حال «رندال» (آندرسن)، دوست صميمي اش در مغازه ي نوار ويدئو فروشي کناري مشغول به کار است. نگرش تحقيرآلود «رندال» به کار درست در نقطه ي مقابل تلاش «دانته» است.